Obec Zvole | okres Praha-zpad | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-zpad > Zvole

Obec Zvole m potovn smrovac slo od 59251 do 59256.

Zvole se nachz v okresu Praha-zpad a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Zvole.

Rozdlen obce do st

Zvole se dl do tchto st:
Zvole - 59256
Braniov - 59251
Olenky - 59251

V Zvole mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist