Obec Zdol | okres st nad Orlic | kraj Pardubick

R > Pardubick kraj > st nad Orlic > Zdol

Obec Zdol m potovn smrovac slo 56601.

Zdol se nachz v okresu st nad Orlic a ten je soust Pardubick kraje.

Pardubick kraj m jet tyto okresy:
Chrudim
Pardubice
Svitavy


Na mapce vidte pesnou polohu obce Zdol.

Rozdlen obce do st

Zdol se dl do tchto st:
Zdol - 56601
Sthanov - 56601

V Zdol mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist