Obec Vonoklasy | okres Praha-zpad | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-zpad > Vonoklasy

Obec Vonoklasy m potovn smrovac slo 25228.

Vonoklasy se nachz v okresu Praha-zpad a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Vonoklasy.

Rozdlen obce do st

Vonoklasy se dl do tchto st:
Vonoklasy - 25228

V Vonoklasy mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BUKOVKA - Vonoklasy - 25228
ERNOICK - Vonoklasy - 25228
HIT - Vonoklasy - 25228
K BUKOVCE - Vonoklasy - 25228
K LOUI - Vonoklasy - 25228
K VODRN - Vonoklasy - 25228
KARLICK - Vonoklasy - 25228
KE KRSN STRNI - Vonoklasy - 25228
KE STROUZE - Vonoklasy - 25228
KONEN - Vonoklasy - 25228
LESN - Vonoklasy - 25228
MOINSK - Vonoklasy - 25228
NA BUKOVCE - Vonoklasy - 25228
NA KONEN - Vonoklasy - 25228
NA KUELKU - Vonoklasy - 25228
NA LUKCH - Vonoklasy - 25228
NA NVSI - Vonoklasy - 25228
NA PARCELCH - Vonoklasy - 25228
NA STRNI - Vonoklasy - 25228
NA VRKU - Vonoklasy - 25228
NA VSLUN - Vonoklasy - 25228
NA VYSOK I - Vonoklasy - 25228
NA VYSOK II - Vonoklasy - 25228
POD KALOU - Vonoklasy - 25228
POD SKALOU - Vonoklasy - 25228
POD VRKEM - Vonoklasy - 25228
U KAPLIKY - Vonoklasy - 25228
V KAMEN - Vonoklasy - 25228
V MODN - Vonoklasy - 25228
V ZTI - Vonoklasy - 25228
VPENKA - Vonoklasy - 25228
VYSOK - Vonoklasy - 25228
ZAHRADN - Vonoklasy - 25228
TOPlist