Obec Vodochody | okres Praha-vchod | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-vchod > Vodochody

Obec Vodochody m potovn smrovac slo 25069.

Vodochody se nachz v okresu Praha-vchod a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Vodochody.

Rozdlen obce do st

Vodochody se dl do tchto st:
Hotice - 25069
Vodochody - 25069

V Vodochody mete narazit na ulice nsledujc ulice:

HLAVN - Hotice - 25069
HLAVN - Vodochody - 25069
K PSKOVN - Hotice - 25069
K VLTAV - Vodochody - 25069
LUN - Vodochody - 25069
NA HOMOLKCH - Hotice - 25069
NAD KOLOU - Vodochody - 25069
POD SOKOLOVNOU - Hotice - 25069
POLN - Hotice - 25069
PRB̎N - Hotice - 25069
KOLSK - Vodochody - 25069
U POTY - Vodochody - 25069
U POTOKA - Hotice - 25069
U STUDNKY - Vodochody - 25069
VYEHRADSK - Vodochody - 25069
TOPlist