Obec Velvary | okres Kladno | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Kladno > Velvary

Obec Velvary m potovn smrovac slo 27324.

Velvary se nachz v okresu Kladno a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Velvary.

Rozdlen obce do st

Velvary se dl do tchto st:
Velvary - 27324
Velk Buina - 27324
Mal Buina - 27324
Jen - 27324

V Velvary mete narazit na ulice nsledujc ulice:

ECHOVA - Velvary - 27324
HRADEBN - Velvary - 27324
CHRNSK - Velvary - 27324
KARLA KROHNA - Velvary - 27324
KOMENSKHO - Velvary - 27324
LSA - Velvary - 27324
MALOVARSK - Velvary - 27324
NA BRKOV - Velvary - 27324
NA PRHON - Velvary - 27324
NABDNSK - Velvary - 27324
NBE - Velvary - 27324
NDRAN - Velvary - 27324
NMST KRLE VLADISLAVA - Velvary - 27324
NOV UHY - Velvary - 27324
PETRA BEZRUE - Velvary - 27324
PIVOVARSK - Velvary - 27324
PRASK - Velvary - 27324
PRIMTORSK - Velvary - 27324
RَOV - Velvary - 27324
SDLIT - Velvary - 27324
SLNSK - Velvary - 27324
SOKOLSK - Velvary - 27324
SPOILOV - Velvary - 27324
SVATOJISK - Velvary - 27324
KOLN - Velvary - 27324
TEBZSKHO - Velvary - 27324
TYROVA - Velvary - 27324
U CUKROVARU - Velvary - 27324
V TOPOLECH - Velvary - 27324
VCLAVA KLEMENTA - Velvary - 27324
ZA ROUDNICKOU BRANOU - Velvary - 27324
TOPlist