Obec Veltruby | okres Koln | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Koln > Veltruby

Obec Veltruby m potovn smrovac slo 28002.

Veltruby se nachz v okresu Koln a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Veltruby.

Rozdlen obce do st

Veltruby se dl do tchto st:
Veltruby - 28002
Hradiko I - 28002

V Veltruby mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BYTOVKY - Veltruby - 28002
DLOUH - Veltruby - 28002
DVORSK - Veltruby - 28002
HRADISK - Veltruby - 28002
HBITOVN - Veltruby - 28002
K PASEKM - Veltruby - 28002
K ZASTVCE - Veltruby - 28002
KLAVARSK - Hradiko I - 28002
KOLNSK - Veltruby - 28002
KONEN - Hradiko I - 28002
KRTK - Veltruby - 28002
LESN - Veltruby - 28002
NA KOPEKU - Veltruby - 28002
NA NVSI - Veltruby - 28002
NA STRNI - Veltruby - 28002
NAD JEZEREM - Hradiko I - 28002
NOV - Hradiko I - 28002
NOV - Veltruby - 28002
NOV II - Hradiko I - 28002
POBEN - Hradiko I - 28002
POLN - Hradiko I - 28002
POLN - Veltruby - 28002
POLN II - Hradiko I - 28002
PN - Hradiko I - 28002
PN - Veltruby - 28002
PN II - Hradiko I - 28002
SADOV - Veltruby - 28002
SLEP - Veltruby - 28002
SPOJOVAC - Hradiko I - 28002
SPORTOVN - Veltruby - 28002
IKM - Veltruby - 28002
IKM - Hradiko I - 28002
IKM II - Hradiko I - 28002
KOLN - Veltruby - 28002
U JEZERA - Hradiko I - 28002
U POTOKA - Hradiko I - 28002
U STUDN - Veltruby - 28002
U LUBINCE - Veltruby - 28002
V DOMKCH - Veltruby - 28002
V TEOVCE - Veltruby - 28002
VELTRUBSK - Hradiko I - 28002
ZA JEZEREM - Veltruby - 28002
ZAHRADN - Hradiko I - 28002
TOPlist