Obec Velk Borek | okres Mlnk | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Mlnk > Velk Borek

Obec Velk Borek m potovn smrovac slo od 27601 do 27741.

Velk Borek se nachz v okresu Mlnk a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Velk Borek.

Rozdlen obce do st

Velk Borek se dl do tchto st:
Skuhrov - 27601
Velk Borek - 27731
Mlnick Vrutice - 27731

V Velk Borek mete narazit na ulice nsledujc ulice:

FUKOVA - Velk Borek - 27731
JAROOVA - Velk Borek - 27731
NA SAMOT - Velk Borek - 27731
PARTYZNSK - Velk Borek - 27731
PRB̎N - Velk Borek - 27731
ROUSOVICK - Velk Borek - 27731
SKUHROVSK - Velk Borek - 27731
SPORTOVN - Velk Borek - 27731
KOLN - Velk Borek - 27731
VRUTICK - Velk Borek - 27731
TOPlist