Obec Velk Ptono | okres Kladno | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Kladno > Velk Ptono

Obec Velk Ptono m potovn smrovac slo 27351.

Velk Ptono se nachz v okresu Kladno a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Velk Ptono.

Rozdlen obce do st

Velk Ptono se dl do tchto st:
Velk Ptono - 27351

V Velk Ptono mete narazit na ulice nsledujc ulice:

DOLANSK - Velk Ptono - 27351
HLAVN - Velk Ptono - 27351
HRADEBN - Velk Ptono - 27351
JIN - Velk Ptono - 27351
KOOVSK - Velk Ptono - 27351
KRTK - Velk Ptono - 27351
LSKOVEC - Velk Ptono - 27351
NA NVSI - Velk Ptono - 27351
NOV - Velk Ptono - 27351
PN - Velk Ptono - 27351
SLUNEN - Velk Ptono - 27351
KOLN - Velk Ptono - 27351
TON - Velk Ptono - 27351
U RYBNKA - Velk Ptono - 27351
U STUDNKY - Velk Ptono - 27351
V LUKCH - Velk Ptono - 27351
VE STRNI - Velk Ptono - 27351
VE VILKCH - Velk Ptono - 27351
VTZN - Velk Ptono - 27351
ZAHRADN - Velk Ptono - 27351
TOPlist