Obec Václavovice | okres Ostrava-mìsto | kraj Moravskoslezský

ÈR > Moravskoslezský kraj > Ostrava-mìsto > Václavovice

Obec Václavovice má poštovní smìrovací èíslo 73934.

Václavovice se nachází v okresu Ostrava-mìsto a ten je souèástí Moravskoslezský kraje.

Moravskoslezský kraj má ještì tyto okresy:
Nový Jièín
Karviná
Bruntál
Frýdek-Místek
Opava


Na mapce vidíte pøesnou polohu obce Václavovice.

Rozdìlení obce do èástí

Václavovice se dìlí do tìchto èástí:
Václavovice - 73934

V Václavovice mùžete narazit na ulice následující ulice:

BOÈNÍ - Václavovice - 73934
DATYÒSKÁ - Václavovice - 73934
FRÝDECKÁ - Václavovice - 73934
JIŽNÍ - Václavovice - 73934
JIŽNÍ SVAHY - Václavovice - 73934
K DÌDINÌ - Václavovice - 73934
K DOLINÌ - Václavovice - 73934
K DÙLKU - Václavovice - 73934
K OLŠINÌ - Václavovice - 73934
K PÍSKOVNÌ - Václavovice - 73934
K SOSNI - Václavovice - 73934
KAŠTANOVÁ - Václavovice - 73934
KONEÈNÁ - Václavovice - 73934
KOPOVO - Václavovice - 73934
KOZLOVA - Václavovice - 73934
KRAJNÍ - Václavovice - 73934
KULÙV DÙL - Václavovice - 73934
LESNÍ - Václavovice - 73934
LIPKÙV DÙL - Václavovice - 73934
MILÍØE - Václavovice - 73934
NA DOLINÌ - Václavovice - 73934
NA DVOJCE - Václavovice - 73934
NA SOVINCI - Václavovice - 73934
OBECNÍ - Václavovice - 73934
PÍSKOVÁ - Václavovice - 73934
POD KØ͎EM - Václavovice - 73934
POD VODOJEMEM - Václavovice - 73934
POLNÍ - Václavovice - 73934
POTOÈNÍ - Václavovice - 73934
PØÍKRÁ - Václavovice - 73934
SOUKROMÁ - Václavovice - 73934
SPODNÍ - Václavovice - 73934
SPOJOVACÍ - Václavovice - 73934
STODOLNÍ - Václavovice - 73934
TICHÁ - Václavovice - 73934
U KOSTELA - Václavovice - 73934
U KOZLOVCE - Václavovice - 73934
U PRAMENE - Václavovice - 73934
U VODOJEMU - Václavovice - 73934
U ZAHRÁDEK - Václavovice - 73934
V JÁMÌ - Václavovice - 73934
V KOLONII - Václavovice - 73934
V KOPCI - Václavovice - 73934
VÁCLAVOVICKÁ - Václavovice - 73934
VE FOROTÌ - Václavovice - 73934
VRATIMOVSKÁ - Václavovice - 73934
ZA OLŠINOU - Václavovice - 73934
ZAHRADNÍ - Václavovice - 73934
ZÁLESÍ - Václavovice - 73934
ZÁTIŠÍ - Václavovice - 73934
ZEMÌDÌLSKÁ - Václavovice - 73934
TOPlist