Obec ڞice | okres Kutn Hora | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Kutn Hora > ڞice

Obec ڞice m potovn smrovac slo 27745.

ڞice se nachz v okresu Kutn Hora a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce ڞice.

Rozdlen obce do st

ڞice se dl do tchto st:
Neteba - 27745
Kope - 27745
ڞice - 27745
erven Lhota - 27745

V ڞice mete narazit na ulice nsledujc ulice:

DOLN - ڞice - 27745
HLAVN - ڞice - 27745
HORN - ڞice - 27745
JARN - ڞice - 27745
KRALUPSK - ڞice - 27745
LPOV - ڞice - 27745
NDRAN - ڞice - 27745
POLN - ڞice - 27745
POST͎SK - ڞice - 27745
POTON - ڞice - 27745
PRASK - ڞice - 27745
PRB̎N - ڞice - 27745
PN - ڞice - 27745
SPOJOVAC - ڞice - 27745
KOLN - ڞice - 27745
U HIT - ڞice - 27745
U RYBNKA - ڞice - 27745
V JORDN - ڞice - 27745
VODOLSK - ڞice - 27745
ZEMDLSK - ڞice - 27745
TOPlist