Obec Ústí nad Orlicí | okres Ústí nad Orlicí | kraj Pardubický

ÈR > Pardubický kraj > Ústí nad Orlicí > Ústí nad Orlicí

Obec Ústí nad Orlicí má poštovní smìrovací èíslo od 56201 do 56206.

Ústí nad Orlicí se nachází v okresu Ústí nad Orlicí a ten je souèástí Pardubický kraje.

Pardubický kraj má ještì tyto okresy:
Chrudim
Pardubice
Svitavy


Na mapce vidíte pøesnou polohu obce Ústí nad Orlicí.

Rozdìlení obce do èástí

Ústí nad Orlicí se dìlí do tìchto èástí:
Oldøichovice - 56201
Knapovec - 56201
Kerhartice - 56204
Hylváty - 56203
Horní Houžovec - 56201
Dolní Houžovec - 56201
Ústí nad Orlicí - 56206
Èernovír - 56201

V Ústí nad Orlicí mùžete narazit na ulice následující ulice:

BOŽ. NÌMCOVÉ - Oldøichovice - 56201
LANŠPERSKÁ - Oldøichovice - 56201
LETOHRADSKÁ - Oldøichovice - 56201
NA TICHÉ ORLICI - Oldøichovice - 56201
POLNÍ - Oldøichovice - 56201
STARÉ OLDØICHOVICE - Oldøichovice - 56201
ANDÌLOV - Hylváty - 56203
DUKELSKÁ - Hylváty - 56203
JANDEROVA - Hylváty - 56203
KRÁTKÁ - Hylváty - 56203
LANŠKROUNSKÁ - Hylváty - 56203
MORAVSKÁ - Hylváty - 56203
NA STRÁNI - Hylváty - 56203
NERUDOVA - Hylváty - 56203
PIVOVARSKÁ - Hylváty - 56203
POD LESEM - Hylváty - 56203
POØÍÈNÍ - Hylváty - 56203
POTOÈNÍ - Hylváty - 56203
ØÍJNOVÁ - Hylváty - 56203
SADOVÁ - Hylváty - 56203
SLUNEÈNÍ - Hylváty - 56203
SLUNEÈNÍ STRÁÒ - Hylváty - 56203
SPOJOVACÍ - Hylváty - 56203
ŠVERMOVA - Hylváty - 56203
TØEBOVSKÁ - Hylváty - 56203
U RYBNÍÈKU - Hylváty - 56203
U ØEKY - Hylváty - 56203
VÌTRNÁ - Hylváty - 56203
VRBOVÁ - Hylváty - 56203
ZA VODOU - Hylváty - 56203
DRÁŽNÍ - Kerhartice - 56204
KARPATSKÁ - Kerhartice - 56204
KOLMÁ - Kerhartice - 56204
LESNÍ - Kerhartice - 56204
PRAŽSKÁ - Kerhartice - 56204
SOKOLSKÁ - Kerhartice - 56204
ŠKOLNÍ - Kerhartice - 56204
TRUHLÁØSKÁ - Kerhartice - 56204
U VODY - Kerhartice - 56204
ZAHRÁDKÁØÙ - Kerhartice - 56204
17. LISTOPADU - Ústí nad Orlicí - 56206
A. STAŠKA - Ústí nad Orlicí - 56206
ANDRLÍKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
BARCALOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
BLAŽKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
BRATØÍ ÈAPKÙ - Ústí nad Orlicí - 56206
CIHLÁØSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
ÈELAKOVSKÉHO - Ústí nad Orlicí - 56206
ÈERNÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
ÈESKOBRATRSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
ÈS. ARMÁDY - Ústí nad Orlicí - 56206
DÌLNICKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
DRUŽSTEVNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
FUÈÍKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
FÛGNEROVA - Ústí nad Orlicí - 56206
GOTTWALDOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
HAKENOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
HAVLÍÈKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
HERANOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
HNILIÈKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
HRADEBNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
HØBITOVNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
HUSOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
CHODSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
J. HAŠKA - Ústí nad Orlicí - 56206
J. K. TYLA - Ústí nad Orlicí - 56206
J. NYGRÍNA - Ústí nad Orlicí - 56206
J. ŠTYRSY - Ústí nad Orlicí - 56206
JANA A JOS. KOVÁØÙ - Ústí nad Orlicí - 56206
JAR. HAŠKA - Ústí nad Orlicí - 56206
JEŽKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
JILEMNICKÉHO - Ústí nad Orlicí - 56206
JIRÁSKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
JIŽNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
KAROLÍNY SVÌTLÉ - Ústí nad Orlicí - 56206
KLADSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
KOMENSKÉHO - Ústí nad Orlicí - 56206
KOPECKÉHO - Ústí nad Orlicí - 56206
KORÁBOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
KOSTELNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
KOZINOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
KRÁLOVÉHRADECKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
KUBINCÙV KOPEC - Ústí nad Orlicí - 56206
LÁZEÒSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
LENINOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
LETOHRADSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
LOCHMANOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
LUKESOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
M. R. ŠTEFANIKA - Ústí nad Orlicí - 56206
MALÉ HAMRY - Ústí nad Orlicí - 56206
MAZÁNKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
MÍROVÉ NÁM. - Ústí nad Orlicí - 56206
MISTRA JAROSLAVA KOCIANA - Ústí nad Orlicí - 56206
MLÝNSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
MORAVSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
MOSTECKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
MÝVALTOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
NA BÌLISKU - Ústí nad Orlicí - 56206
NA OSTROVÌ - Ústí nad Orlicí - 56206
NA PLÁNI - Ústí nad Orlicí - 56206
NA RÁMECH - Ústí nad Orlicí - 56206
NA STUDÁNCE - Ústí nad Orlicí - 56206
NA ŠTÌPNICI - Ústí nad Orlicí - 56206
NA VÝSLUNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
NÁDRAŽNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
NÁMÌSTÍ SVOBODY - Ústí nad Orlicí - 56206
NOVÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
NOVÝ SVÌT - Ústí nad Orlicí - 56206
OKRUŽNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
PALACKÉHO - Ústí nad Orlicí - 56206
PICKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
PÍSEÈNÍK - Ústí nad Orlicí - 56206
POBØEŽNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
POD HOROU - Ústí nad Orlicí - 56206
POLNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
POLSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
POPRADSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
PØÍÈNÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
PØÍKOPY - Ústí nad Orlicí - 56206
QUIDO KOCIANA - Ústí nad Orlicí - 56206
RETTIGOVÉ - Ústí nad Orlicí - 56206
RUDÉ ARMÁDY - Ústí nad Orlicí - 56206
S. K. NEUMANNA - Ústí nad Orlicí - 56206
SMETANOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
STAVEBNÍKÙ - Ústí nad Orlicí - 56206
SVAT. ÈECHA - Ústí nad Orlicí - 56206
SYCHROVA - Ústí nad Orlicí - 56206
ŠPINDLEROVA - Ústí nad Orlicí - 56206
T. G. MASARYKA - Ústí nad Orlicí - 56206
TØEBOVSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
TVARDKOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
TYRŠOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
U HØIŠTÌ - Ústí nad Orlicí - 56206
U LETIŠTÌ - Ústí nad Orlicí - 56206
U RYBNÍÈKU - Ústí nad Orlicí - 56206
V LUKÁCH - Ústí nad Orlicí - 56206
VELKÉ HAMRY - Ústí nad Orlicí - 56206
VICENOVA - Ústí nad Orlicí - 56206
VRBENSKÉHO - Ústí nad Orlicí - 56206
VRBOVÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
WOLKEROVA - Ústí nad Orlicí - 56206
ZA DRAHOU - Ústí nad Orlicí - 56206
ZAHRADNÍ - Ústí nad Orlicí - 56206
ZBOROVSKÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
ZEINEROVA - Ústí nad Orlicí - 56206
ZELENÁ - Ústí nad Orlicí - 56206
ŽIŽKOV - Ústí nad Orlicí - 56206
TOPlist