Obec Uheln | okres Jesenk | kraj Olomouck

R > Olomouck kraj > Jesenk > Uheln

Obec Uheln m potovn smrovac slo od 79065 do 79070.

Uheln se nachz v okresu Jesenk a ten je soust Olomouck kraje.

Olomouck kraj m jet tyto okresy:
Perov
Prostjov
Olomouc
umperk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Uheln.

Rozdlen obce do st

Uheln se dl do tchto st:
erven Dl - 79070
Doln Fot - 79070
Horn Fot - 79068
Hraniky - 79065
Nov Vilmovice - 79070
Uheln - 79070

V Uheln mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist