Obec Tursko | okres Praha-zpad | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-zpad > Tursko

Obec Tursko m potovn smrovac slo 25265.

Tursko se nachz v okresu Praha-zpad a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Tursko.

Rozdlen obce do st

Tursko se dl do tchto st:
Tursko - 25265

V Tursko mete narazit na ulice nsledujc ulice:

ALOVA - Tursko - 25265
ANTONNA DVOKA - Tursko - 25265
ESTMROVO NMST - Tursko - 25265
JIRSKOVA - Tursko - 25265
K ERZU - Tursko - 25265
K LICHMU STROMU - Tursko - 25265
K T̊IN - Tursko - 25265
KE STATKM - Tursko - 25265
KODETOVA - Tursko - 25265
KOSMOVA - Tursko - 25265
KRALUPSK - Tursko - 25265
K͎OVNICK - Tursko - 25265
LIBICK - Tursko - 25265
LUN - Tursko - 25265
MARTINSK - Tursko - 25265
NA HRZI - Tursko - 25265
NAD STUDNKOU - Tursko - 25265
NEKLANOVA - Tursko - 25265
NOV - Tursko - 25265
POD HJEM - Tursko - 25265
PRASK - Tursko - 25265
U POTOKA - Tursko - 25265
U RYBNKA - Tursko - 25265
V POUSTKCH - Tursko - 25265
V ZAHRADCH - Tursko - 25265
V ZTI - Tursko - 25265
VE STRUHCH - Tursko - 25265
TOPlist