Obec Tupesy | okres Uhersk Hradit | kraj Zlnsk

R > Zlnsk kraj > Uhersk Hradit > Tupesy

Obec Tupesy m potovn smrovac slo 68707.

Tupesy se nachz v okresu Uhersk Hradit a ten je soust Zlnsk kraje.

Zlnsk kraj m jet tyto okresy:
Krom
Zln
Vsetn


Na mapce vidte pesnou polohu obce Tupesy.

V Tupesy mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist