Obec Tehov | okres Praha-vchod | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-vchod > Tehov

Obec Tehov m potovn smrovac slo 25101.

Tehov se nachz v okresu Praha-vchod a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Tehov.

Rozdlen obce do st

Tehov se dl do tchto st:
Tehov - 25101

V Tehov mete narazit na ulice nsledujc ulice:

ALPSK - Tehov - 25101
CSAOVA - Tehov - 25101
DLOUH - Tehov - 25101
HASISK - Tehov - 25101
HAVLKOVA - Tehov - 25101
K LESU - Tehov - 25101
K RADIOSTANICI - Tehov - 25101
K VIOVCE - Tehov - 25101
KE KOSTELU - Tehov - 25101
KE SKALCE - Tehov - 25101
KE SRUBM - Tehov - 25101
LADOVA - Tehov - 25101
LAKOVA - Tehov - 25101
NA HALCE - Tehov - 25101
NA HE - Tehov - 25101
NA PAHRBKU - Tehov - 25101
NA UHLI - Tehov - 25101
NA VESELKCH - Tehov - 25101
NA VYHLDCE - Tehov - 25101
PANSK - Tehov - 25101
POD HROU - Tehov - 25101
POD LOUKOU - Tehov - 25101
SLUNEN - Tehov - 25101
SVATOJNSK NVES - Tehov - 25101
LAJSOVA - Tehov - 25101
U BYTOVEK - Tehov - 25101
U BYTOVEK RADIOST. - Tehov - 25101
U RYBNKA - Tehov - 25101
U SKALKY - Tehov - 25101
V EDENU - Tehov - 25101
V VOZU - Tehov - 25101
VESTARSK - Tehov - 25101
TOPlist