Obec Svatava | okres Sokolov | kraj Karlovarsk

R > Karlovarsk kraj > Sokolov > Svatava

Obec Svatava m potovn smrovac slo 35703.

Svatava se nachz v okresu Sokolov a ten je soust Karlovarsk kraje.

Karlovarsk kraj m jet tyto okresy:
Cheb
Karlovy Vary


Na mapce vidte pesnou polohu obce Svatava.

Rozdlen obce do st

Svatava se dl do tchto st:
Svatava - 35703

V Svatava mete narazit na ulice nsledujc ulice:

SA - Svatava - 35703
HBITOVN - Svatava - 35703
K RYCHT - Svatava - 35703
KARLA HAVLKA BOROVSKHO - Svatava - 35703
KRASLICK - Svatava - 35703
KRTK - Svatava - 35703
KIKOVA - Svatava - 35703
LSKOV - Svatava - 35703
MLDENICK - Svatava - 35703
NA PSKCH - Svatava - 35703
NOV SVATAVA - Svatava - 35703
PALACKHO - Svatava - 35703
POBEN - Svatava - 35703
POD KOLKOU - Svatava - 35703
PODLES - Svatava - 35703
POHRANIN STRE - Svatava - 35703
PEMYSLOVA - Svatava - 35703
ROLNICK - Svatava - 35703
S. K. NEUMANNA - Svatava - 35703
SADOV - Svatava - 35703
SLDKOVA - Svatava - 35703
SPORTOVN - Svatava - 35703
PIC - Svatava - 35703
TBORSK - Svatava - 35703
U PDELNY - Svatava - 35703
U TRAT - Svatava - 35703
ZELEN - Svatava - 35703
ELEZNIN - Svatava - 35703
TOPlist