Obec Suchdol | okres Prostjov | kraj Olomouck

R > Olomouck kraj > Prostjov > Suchdol

Obec Suchdol m potovn smrovac slo 79845.

Suchdol se nachz v okresu Prostjov a ten je soust Olomouck kraje.

Olomouck kraj m jet tyto okresy:
Perov
Jesenk
Olomouc
umperk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Suchdol.

Rozdlen obce do st

Suchdol se dl do tchto st:
Jednov - 79845
Labutice - 79845
Suchdol - 79845

V Suchdol mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist