Obec Straisko | okres Prostjov | kraj Olomouck

R > Olomouck kraj > Prostjov > Straisko

Obec Straisko m potovn smrovac slo od 79843 do 79844.

Straisko se nachz v okresu Prostjov a ten je soust Olomouck kraje.

Olomouck kraj m jet tyto okresy:
Perov
Jesenk
Olomouc
umperk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Straisko.

Rozdlen obce do st

Straisko se dl do tchto st:
Maleny - 79844
Straisko - 79844
Rov - 79843

V Straisko mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist