Obec tdr | okres Karlovy Vary | kraj Karlovarsk

R > Karlovarsk kraj > Karlovy Vary > tdr

Obec tdr m potovn smrovac slo 36452.

tdr se nachz v okresu Karlovy Vary a ten je soust Karlovarsk kraje.

Karlovarsk kraj m jet tyto okresy:
Cheb
Sokolov


Na mapce vidte pesnou polohu obce tdr.

Rozdlen obce do st

tdr se dl do tchto st:
tdr - 36452
Brloec - 36452
Doman - 36452
Laany - 36452
Mostec - 36452
Pestn - 36452
Proho - 36452
Zbraslav - 36452

V tdr mete narazit na ulice nsledujc ulice:

HRDEK - Proho - 36452
TOPlist