Obec Star Msto | okres umperk | kraj Olomouck

R > Olomouck kraj > umperk > Star Msto

Obec Star Msto m potovn smrovac slo 79201.

Star Msto se nachz v okresu umperk a ten je soust Olomouck kraje.

Olomouck kraj m jet tyto okresy:
Perov
Jesenk
Prostjov
Olomouc


Na mapce vidte pesnou polohu obce Star Msto.

Rozdlen obce do st

Star Msto se dl do tchto st:
Nov Vska - 79201
Star Msto - 79201

V Star Msto mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist