Obec Sobotka | okres Jin | kraj Krlovhradeck

R > Krlovhradeck kraj > Jin > Sobotka

Obec Sobotka m potovn smrovac slo 50743.

Sobotka se nachz v okresu Jin a ten je soust Krlovhradeck kraje.

Krlovhradeck kraj m jet tyto okresy:
Nchod
Rychnov nad Knnou
Trutnov
Hradec Krlov


Na mapce vidte pesnou polohu obce Sobotka.

Rozdlen obce do st

Sobotka se dl do tchto st:
Kdanice - 50743
Lavice - 50743
lovice - 50743
Sobotka - 50743
Stblovice - 50743
Spyova - 50743
Stakova Lhota - 50743
Zajakury - 50743
Trn - 50743

V Sobotka mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BATECK - Sobotka - 50743
BEZRUOVA - Sobotka - 50743
BOLESLAVSK - Sobotka - 50743
BEZENSK - Sobotka - 50743
ERNNSK - Sobotka - 50743
FGNEROVA - Sobotka - 50743
HUMPRECHTSK - Sobotka - 50743
JARMILY GLAZAROV - Sobotka - 50743
JEBKOVA - Sobotka - 50743
JINSK - Sobotka - 50743
KRTK - Sobotka - 50743
LPOV - Sobotka - 50743
MAL NMST - Sobotka - 50743
NA BENEOV - Sobotka - 50743
NA CELN - Sobotka - 50743
NA ZADN CEST - Sobotka - 50743
NA ZVISTI - Sobotka - 50743
NDRAN - Sobotka - 50743
NMST MRU - Sobotka - 50743
NOVOMSTSK - Sobotka - 50743
OECHOV - Sobotka - 50743
POD HUMPRECHTEM - Sobotka - 50743
POD ULIKOU - Sobotka - 50743
PEDMSTSK - Sobotka - 50743
PN - Sobotka - 50743
RAISOVA - Sobotka - 50743
SPYOVSK - Sobotka - 50743
AFRANICE - Sobotka - 50743
OLCOVA - Sobotka - 50743
PLOVA - Sobotka - 50743
TURNOVSK - Sobotka - 50743
TYROVA - Sobotka - 50743
U SKLRNY - Sobotka - 50743
U STADINU - Sobotka - 50743
U KROBRNY - Sobotka - 50743
ZK - Sobotka - 50743
ڎLABINA - Sobotka - 50743
ZA POTOU - Sobotka - 50743
ZA KOLOU - Sobotka - 50743
ZAHRADN - Sobotka - 50743
ZDENKA NEJEDLHO - Sobotka - 50743
TOPlist