Obec Sobhrdy | okres Beneov | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Beneov > Sobhrdy

Obec Sobhrdy m potovn smrovac slo 25601.

Sobhrdy se nachz v okresu Beneov a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Sobhrdy.

Rozdlen obce do st

Sobhrdy se dl do tchto st:
Sobhrdy - 25601
Phov - 25601
Meziho - 25601
nky - 25601
any - 25601

V Sobhrdy mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist