Obec Senomaty | okres Rakovnk | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Rakovnk > Senomaty

Obec Senomaty m potovn smrovac slo od 27031 do 27035.

Senomaty se nachz v okresu Rakovnk a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav


Na mapce vidte pesnou polohu obce Senomaty.

Rozdlen obce do st

Senomaty se dl do tchto st:
Senomaty - 27031
Nouzov - 27031
Hostokryje - 27031

V Senomaty mete narazit na ulice nsledujc ulice:

AKTOV - Senomaty - 27031
BRANT - Hostokryje - 27031
DRAHA - Senomaty - 27031
HOSTOKRYJSK - Senomaty - 27031
JESENICK - Senomaty - 27031
KLOUKOVA - Senomaty - 27031
KOMENSKHO - Senomaty - 27031
MAL STRANA - Senomaty - 27031
MMST JIHO HOLHO - Senomaty - 27031
NA HRADITI - Senomaty - 27031
NA STRNI - Senomaty - 27031
NA VYHLDCE - Senomaty - 27031
NDRAN - Senomaty - 27031
NMST - Senomaty - 27031
NMST JIHO HOLHO - Senomaty - 27031
NMST KARLA BURIANA - Senomaty - 27031
NOUZOVSK - Senomaty - 27031
NOV ZSTAVBY - Senomaty - 27031
PROTI KOLE - Senomaty - 27031
RAKOVNICK - Senomaty - 27031
RYVOLOVA - Senomaty - 27031
STED OBCE - Senomaty - 27031
U RYBNKA - Senomaty - 27031
U TRATI - Senomaty - 27031
V CHALOUPKCH - Senomaty - 27031
V ULICE - Senomaty - 27031
TOPlist