Obec itka | okres Praha-zpad | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-zpad > itka

Obec itka m potovn smrovac slo 25203.

itka se nachz v okresu Praha-zpad a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce itka.

Rozdlen obce do st

itka se dl do tchto st:
itka - 25203

V itka mete narazit na ulice nsledujc ulice:

DVORSK - itka - 25203
K BYTOVKM - itka - 25203
K ISTRN - itka - 25203
K LADM - itka - 25203
K POTOKM - itka - 25203
K VARADOVU - itka - 25203
K VODOJEMU - itka - 25203
KE STRNI - itka - 25203
KOLM - itka - 25203
KRTK - itka - 25203
LESN - itka - 25203
L͊NICK - itka - 25203
NA NVSI - itka - 25203
NA VRKCH - itka - 25203
NAD RYBNKEM - itka - 25203
NVES - itka - 25203
OBLOUKOV - itka - 25203
PO PRASKOU - itka - 25203
POD BUINOU - itka - 25203
POD BUNOU - itka - 25203
POD PRASKOU - itka - 25203
PRASK - itka - 25203
PROSTEDN - itka - 25203
PRB̎N - itka - 25203
PN - itka - 25203
REKREAN - itka - 25203
EVNICK - itka - 25203
EVNICK II. - itka - 25203
EVNICK III - itka - 25203
SEVERN - itka - 25203
SLEP - itka - 25203
SOKOLSK - itka - 25203
SPOJOVAC - itka - 25203
SPORTOVN - itka - 25203
U BYTOVEK - itka - 25203
U SOKOLOVNY - itka - 25203
U KOLKY - itka - 25203
U VODOJEMU - itka - 25203
V LESE - itka - 25203
V LUHU - itka - 25203
V NSADCH - itka - 25203
VIOVKA - itka - 25203
VIOVKA I - itka - 25203
VIOVKA II - itka - 25203
VIOVKA III - itka - 25203
VENORSK - itka - 25203
ZA KOVRNOU - itka - 25203
ZA TPNIC - itka - 25203
ZA TPNONIC - itka - 25203
ZAHRADN - itka - 25203
TOPlist