Obec Radu | okres Opava | kraj Moravskoslezsk

R > Moravskoslezsk kraj > Opava > Radu

Obec Radu m potovn smrovac slo 74761.

Radu se nachz v okresu Opava a ten je soust Moravskoslezsk kraje.

Moravskoslezsk kraj m jet tyto okresy:
Nov Jin
Karvin
Bruntl
Frdek-Mstek
Ostrava-msto


Na mapce vidte pesnou polohu obce Radu.

Rozdlen obce do st

Radu se dl do tchto st:
Radu - 74761

V Radu mete narazit na ulice nsledujc ulice:

9. KVTNA - Radu - 74761
GUDRICHOVA - Radu - 74761
KOMROVSK - Radu - 74761
KVTINOV - Radu - 74761
MROV - Radu - 74761
POLN - Radu - 74761
POTOVN - Radu - 74761
PN - Radu - 74761
RَOV - Radu - 74761
SADOV - Radu - 74761
SPOJN - Radu - 74761
U ZLATNICE - Radu - 74761
VE MLN - Radu - 74761
ZAHRADN - Radu - 74761
ZMECK - Radu - 74761
TOPlist