Obec Pustim | okres Vykov | kraj Jihomoravsk

R > Jihomoravsk kraj > Vykov > Pustim

Obec Pustim m potovn smrovac slo 68321.

Pustim se nachz v okresu Vykov a ten je soust Jihomoravsk kraje.

Jihomoravsk kraj m jet tyto okresy:
Blansko
Brno-msto
Beclav
Hodonn
Brno-venkov
Znojmo


Na mapce vidte pesnou polohu obce Pustim.

Rozdlen obce do st

Pustim se dl do tchto st:
Pustim - 68321
Pustimsk Prusy - 68321

V Pustim mete narazit na ulice nsledujc ulice:

LOMEN - Pustimsk Prusy - 68321
NOV - Pustim - 68321
NOV - Pustimsk Prusy - 68321
POD OBOROU - Pustim - 68321
POD VODOJEMEM - Pustimsk Prusy - 68321
POD VODOJEMEM - Pustim - 68321
PRUSK - Pustimsk Prusy - 68321
PN - Pustimsk Prusy - 68321
RADSLAVSK - Pustimsk Prusy - 68321
ZAHRADN - Pustimsk Prusy - 68321
ZELENOHORSK - Pustimsk Prusy - 68321
TOPlist