Obec Piimasy | okres Koln | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Koln > Piimasy

Obec Piimasy m potovn smrovac slo 28201.

Piimasy se nachz v okresu Koln a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Piimasy.

Rozdlen obce do st

Piimasy se dl do tchto st:
Piimasy - 28201
Horka - 28201
Skivany - 28201

V Piimasy mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist