Obec Potky | okres Pelhimov | kraj Kraj Vysoina

R > Kraj Vysoina kraj > Pelhimov > Potky

Obec Potky m potovn smrovac slo 39468.

Potky se nachz v okresu Pelhimov a ten je soust Kraj Vysoina kraje.

Kraj Vysoina kraj m jet tyto okresy:
r nad Szavou
Havlkv Brod
Jihlava
Teb


Na mapce vidte pesnou polohu obce Potky.

Rozdlen obce do st

Potky se dl do tchto st:
Vesce - 39468
Potky - 39468
Prost - 39468
Lskovec - 39468
Hemane - 39468
Horn Vilme - 39468

V Potky mete narazit na ulice nsledujc ulice:

25.NORA - Potky - 39468
BEZINOVA - Potky - 39468
HAVLKOVA - Potky - 39468
HEJMANECK - Potky - 39468
HORN - Potky - 39468
KOMENSKHO SADY - Potky - 39468
KRTK - Potky - 39468
LZESK - Potky - 39468
LIPRECK NM. - Potky - 39468
LIPRKY - Potky - 39468
LUN - Potky - 39468
MARINSK NM. - Potky - 39468
MARINSK NMST - Potky - 39468
MORAVSK - Potky - 39468
MORAVSK NM. - Potky - 39468
NA HRADBCH - Potky - 39468
NA KOPCI - Potky - 39468
NA VSLUN - Potky - 39468
NDRAN - Potky - 39468
PALACKHO NM. - Potky - 39468
PEINOVA - Potky - 39468
POD BRANKOU - Potky - 39468
RIEGROVO NM. - Potky - 39468
RUD ARMDY - Potky - 39468
SAMOTA - Potky - 39468
SDLIT - Potky - 39468
SLDKOVA - Potky - 39468
STODOLN - Potky - 39468
KOLN - Potky - 39468
TTNHO NM. - Potky - 39468
VERMOVA - Potky - 39468
TOVRN - Potky - 39468
TYROVA - Potky - 39468
V CIHELNCH - Potky - 39468
VALCHA - Potky - 39468
VODIKOVA - Potky - 39468
VOLMANEC - Potky - 39468
ZAHRADN - Potky - 39468
IROVNICK - Potky - 39468
IKOVA - Potky - 39468
TOPlist