Obec Nrsko | okres Klatovy | kraj Plzesk

R > Plzesk kraj > Klatovy > Nrsko

Obec Nrsko m potovn smrovac slo 34022.

Nrsko se nachz v okresu Klatovy a ten je soust Plzesk kraje.

Plzesk kraj m jet tyto okresy:
Plze-jih
Domalice
Plze-sever
Plze-msto
Rokycany
Tachov


Na mapce vidte pesnou polohu obce Nrsko.

Rozdlen obce do st

Nrsko se dl do tchto st:
Nrsko - 34022
Hodousice - 34022
Blata - 34022
Bystice nad hlavou - 34022
Star Lhota - 34022
Star Lz - 34022
Zelen Lhota - 34022

V Nrsko mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BAAROVA - Nrsko - 34022
BOENY NMCOV - Nrsko - 34022
ESKOSLOVENSKCH LEGI - Nrsko - 34022
DOBROVSKHO - Nrsko - 34022
DOMALICK - Nrsko - 34022
DUKELSKCH HRDIN - Nrsko - 34022
DVOKOVA - Nrsko - 34022
ELIKY KRSNOHORSK - Nrsko - 34022
ERBENOVA - Nrsko - 34022
HAVLKOVA - Nrsko - 34022
HODOUSICK - Nrsko - 34022
HUSOVA - Nrsko - 34022
CHODSK - Nrsko - 34022
JIRSKOVA - Nrsko - 34022
K CIHELN - Nrsko - 34022
K ZAHRADM - Nrsko - 34022
KAPLOVA - Nrsko - 34022
KARLA APKA - Nrsko - 34022
KARLA HYNKA MCHY - Nrsko - 34022
KLATOVSK - Nrsko - 34022
KLOSTERMANNOVA - Nrsko - 34022
KOLLROVA - Nrsko - 34022
KOMENSKHO - Nrsko - 34022
KPT. KUFNERA - Nrsko - 34022
KRTK - Nrsko - 34022
KIKOVA - Nrsko - 34022
LUN - Nrsko - 34022
MIKOLE ALE - Nrsko - 34022
MILENECK - Nrsko - 34022
NDRAN - Nrsko - 34022
NMST - Nrsko - 34022
NERUDOVA - Nrsko - 34022
PALACKHO - Nrsko - 34022
PETRA BEZRUE - Nrsko - 34022
POD LESEM - Nrsko - 34022
PRCE - Nrsko - 34022
PRAP. VEITLA - Nrsko - 34022
RAISOVA - Nrsko - 34022
RIEGROVA - Nrsko - 34022
RYBSK - Nrsko - 34022
SDLIT I - Nrsko - 34022
SDLIT II - Nrsko - 34022
SMETANOVA - Nrsko - 34022
STROVSK - Nrsko - 34022
KOLN - Nrsko - 34022
MILOVSKHO - Nrsko - 34022
UMAVSK NBE - Nrsko - 34022
THMOVA - Nrsko - 34022
TYLOVA - Nrsko - 34022
TYROVA - Nrsko - 34022
U BANKY - Nrsko - 34022
U RADNICE - Nrsko - 34022
ZK - Nrsko - 34022
V LUKCH - Nrsko - 34022
VANUROVA - Nrsko - 34022
VTA NEJEDLHO - Nrsko - 34022
VRCHLICKHO - Nrsko - 34022
IKOVA - Nrsko - 34022
TOPlist