Obec Nehvizdy | okres Praha-vchod | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-vchod > Nehvizdy

Obec Nehvizdy m potovn smrovac slo 25081.

Nehvizdy se nachz v okresu Praha-vchod a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Nehvizdy.

Rozdlen obce do st

Nehvizdy se dl do tchto st:
Nehvzdky - 25081
Nehvizdy - 25081

V Nehvizdy mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BARIKDN - Nehvizdy - 25081
DO NEHVIZDEK - Nehvizdy - 25081
DO NEHVIZDEK - Nehvzdky - 25081
DRUSTEVN - Nehvizdy - 25081
FUKOVA - Nehvizdy - 25081
HOROUANSK - Nehvizdy - 25081
JIRENSK - Nehvizdy - 25081
KRTK - Nehvizdy - 25081
MOCHOVSK - Nehvizdy - 25081
NA P͊TIPKU - Nehvizdy - 25081
NA VODOTEI - Nehvizdy - 25081
NA ZMKU - Nehvizdy - 25081
NOV - Nehvizdy - 25081
OKRUN - Nehvizdy - 25081
PIONR - Nehvizdy - 25081
PODOL - Nehvizdy - 25081
PRASK - Nehvizdy - 25081
SLEP - Nehvizdy - 25081
TOUESK - Nehvizdy - 25081
U HBITOVA - Nehvizdy - 25081
U HIT - Nehvizdy - 25081
U PARKU - Nehvizdy - 25081
U SOKOLOVNY - Nehvizdy - 25081
U STUDNKY - Nehvizdy - 25081
VALSK - Nehvizdy - 25081
ZK - Nehvizdy - 25081
VINOHRADSK - Nehvizdy - 25081
VYEHOOVICK - Nehvizdy - 25081
ZA HUMNY - Nehvizdy - 25081
TOPlist