Obec Nedlit | okres Hradec Krlov | kraj Krlovhradeck

R > Krlovhradeck kraj > Hradec Krlov > Nedlit

Obec Nedlit m potovn smrovac slo 50312.

Nedlit se nachz v okresu Hradec Krlov a ten je soust Krlovhradeck kraje.

Krlovhradeck kraj m jet tyto okresy:
Nchod
Rychnov nad Knnou
Trutnov
Jin


Na mapce vidte pesnou polohu obce Nedlit.

Rozdlen obce do st

Nedlit se dl do tchto st:
Nedlit - 50312

V Nedlit mete narazit na ulice nsledujc ulice:

FRANTIKA SGNERA - Nedlit - 50312
CHLUMSK - Nedlit - 50312
JOSEFA ESKA - Nedlit - 50312
JOSEFA KOLA - Nedlit - 50312
NA VRKU - Nedlit - 50312
TOPlist