Obec Naeradec | okres Beneov | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Beneov > Naeradec

Obec Naeradec m potovn smrovac slo 25708.

Naeradec se nachz v okresu Beneov a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Naeradec.

Rozdlen obce do st

Naeradec se dl do tchto st:
Naeradec - 25708
Novotinky - 25708
Olen - 25708
Doln Lhota - 25708
Damnice - 25708
Horn Lhota - 25708
snice - 25708
Vrakovice - 25708
Slavtn - 25708
Pravtice - 25708
Zdimice - 25708

V Naeradec mete narazit na ulice nsledujc ulice:

DLOUH - Naeradec - 25708
K OLEN - Naeradec - 25708
KARLOVSK - Naeradec - 25708
KLOKOKV MLN - Naeradec - 25708
KUERKA - Naeradec - 25708
LHOTECK - Naeradec - 25708
MRAVIT - Naeradec - 25708
NA KAN - Naeradec - 25708
NA P̊INCE - Naeradec - 25708
NA PODOL - Naeradec - 25708
NA VRANCE - Naeradec - 25708
OBORA - Novotinky - 25708
PANSK - Naeradec - 25708
PODOLSK - Naeradec - 25708
PRAVONNSK - Naeradec - 25708
ROUBKOV - Naeradec - 25708
SPOJOVAC - Naeradec - 25708
U PALCE - Naeradec - 25708
U STUDNEK - Naeradec - 25708
U KOLKY - Naeradec - 25708
V KOPCI - Naeradec - 25708
V PARKU - Naeradec - 25708
VINOHRAD - Naeradec - 25708
VLAIMSK - Naeradec - 25708
VOICK - Naeradec - 25708
ZA KOLOU - Naeradec - 25708
ZMECK NMST - Naeradec - 25708
TOPlist