Obec Libice nad Doubravou | okres Havlkv Brod | kraj Kraj Vysoina

R > Kraj Vysoina kraj > Havlkv Brod > Libice nad Doubravou

Obec Libice nad Doubravou m potovn smrovac slo od 58277 do 58301.

Libice nad Doubravou se nachz v okresu Havlkv Brod a ten je soust Kraj Vysoina kraje.

Kraj Vysoina kraj m jet tyto okresy:
r nad Szavou
Pelhimov
Jihlava
Teb


Na mapce vidte pesnou polohu obce Libice nad Doubravou.

Rozdlen obce do st

Libice nad Doubravou se dl do tchto st:
Libice nad Doubravou - 58277
Libick Lhotka - 58301
Lhta - 58301
Kladruby - 58301
Kemenice - 58301
Malochyn - 58301
Nehodovka - 58301
Chloumek - 58301
Barovice - 58301
Splava - 58301

V Libice nad Doubravou mete narazit na ulice nsledujc ulice:

FARSK - Libice nad Doubravou - 58277
HRKA - Libice nad Doubravou - 58277
KOUZELN - Libice nad Doubravou - 58277
KROM̊N - Libice nad Doubravou - 58277
LHOTECK - Libice nad Doubravou - 58277
LIBICK - Libice nad Doubravou - 58277
NA IHADLECH - Libice nad Doubravou - 58277
NA SKALCE - Libice nad Doubravou - 58277
NM. SV. JILJ - Libice nad Doubravou - 58277
SLUNEN - Libice nad Doubravou - 58277
SOKOLOVECK - Libice nad Doubravou - 58277
VYEHRADSK - Libice nad Doubravou - 58277
ZADN - Libice nad Doubravou - 58277
ZMECK - Libice nad Doubravou - 58277
ELEZNOHORSK - Libice nad Doubravou - 58277
TOPlist