Obec LÝbeznice | okres Praha-vřchod | kraj St°edoŔeskř

╚R > St°edoŔeskř kraj > Praha-vřchod > LÝbeznice

Obec LÝbeznice mß poÜtovnÝ smýrovacÝ ŔÝslo 25065.

LÝbeznice se nachßzÝ v okresu Praha-vřchod a ten je souŔßstÝ St°edoŔeskř kraje.

St°edoŔeskř kraj mß jeÜtý tyto okresy:
BeneÜov
Beroun
Kutnß Hora
Praha-zßpad
KolÝn
P°Ýbram
Kladno
MýlnÝk
Nymburk
Mladß Boleslav
RakovnÝk


Na mapce vidÝte p°esnou polohu obce LÝbeznice.

RozdýlenÝ obce do ŔßstÝ

LÝbeznice se dýlÝ do týchto ŔßstÝ:
LÝbeznice - 25065

V LÝbeznice m¨×ete narazit na ulice nßsledujÝcÝ ulice:

ANTON═NA DVOě┴KA - LÝbeznice - 25065
ANTON═NA JUDYTKY - LÝbeznice - 25065
BEDěICHA SMETANY - LÝbeznice - 25065
BOěANOVICK┴ - LÝbeznice - 25065
╚AKOVICK┴ - LÝbeznice - 25065
¤┴BLICK┴ - LÝbeznice - 25065
DRUÄSTEVN═ - LÝbeznice - 25065
FRANTIŐKA KOŐINY - LÝbeznice - 25065
HOVOR╚OVICK┴ - LÝbeznice - 25065
JANA PAVELKY - LÝbeznice - 25065
JAROSLAVA HAŐKA - LÝbeznice - 25065
JAROSLAVA SEIFERTA - LÝbeznice - 25065
JIÄN═ - LÝbeznice - 25065
K MAK┘VCE - LÝbeznice - 25065
K MRAT═NCE - LÝbeznice - 25065
K. H. BOROVSK╔HO - LÝbeznice - 25065
KARLA HYNKA M┴CHY - LÝbeznice - 25065
KOJETICK┴ - LÝbeznice - 25065
KR┴TK┴ - LÝbeznice - 25065
L┴NSK┴ - LÝbeznice - 25065
MARTINOVA - LÝbeznice - 25065
M╠LNICK┴ - LÝbeznice - 25065
M╠ŐICK┴ - LÝbeznice - 25065
MILANA KOREJSE - LÝbeznice - 25065
M═ROV╔ N┴M╠ST═ - LÝbeznice - 25065
NA H┘RCE - LÝbeznice - 25065
NA CHRUPAVCE - LÝbeznice - 25065
NA MŢT╠ - LÝbeznice - 25065
NA RYBN═╚KU - LÝbeznice - 25065
NA SKALCE - LÝbeznice - 25065
NA TABULI - LÝbeznice - 25065
NA ZVONICI - LÝbeznice - 25065
N┴DRAÄN═ - LÝbeznice - 25065
NEDV╠DOVA - LÝbeznice - 25065
OKRAJOV┴ - LÝbeznice - 25065
PAKOM╠ěICK┴ - LÝbeznice - 25065
PLUKOVN═KA NOV┴KA - LÝbeznice - 25065
POD LIPAMI - LÝbeznice - 25065
POD ŐKOLOU - LÝbeznice - 25065
POTO╚N═ - LÝbeznice - 25065
PRAÄSK┴ - LÝbeznice - 25065
SADOV┴ - LÝbeznice - 25065
SAMOTA - LÝbeznice - 25065
SEVERN═ - LÝbeznice - 25065
SKLEN┴ěSK┴ - LÝbeznice - 25065
SLEP┴ - LÝbeznice - 25065
SPOJOVAC═ - LÝbeznice - 25065
SPORTOVN═ - LÝbeznice - 25065
SRBOVKA - LÝbeznice - 25065
ŐKOLSK┴ - LÝbeznice - 25065
TěEŐĎOV┴ - LÝbeznice - 25065
U CIHELNY - LÝbeznice - 25065
U KOLA - LÝbeznice - 25065
U KOV┴RNY - LÝbeznice - 25065
U POTOKA - LÝbeznice - 25065
U STAR╔ ŐKOLY - LÝbeznice - 25065
U STUD┴NKY - LÝbeznice - 25065
V S═DLE - LÝbeznice - 25065
VE DVOěE - LÝbeznice - 25065
VNITěN═ - LÝbeznice - 25065
VŢCHODN═ - LÝbeznice - 25065
ZAHRADN═ - LÝbeznice - 25065
ZDIBSK┴ - LÝbeznice - 25065
ZLON═NSK┴ - LÝbeznice - 25065
TOPlist