Obec Lhotky | okres Mlad Boleslav | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Mlad Boleslav > Lhotky

Obec Lhotky m potovn smrovac slo 29406.

Lhotky se nachz v okresu Mlad Boleslav a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Lhotky.

Rozdlen obce do st

Lhotky se dl do tchto st:
ehnice - 29406
Lhotky - 29406

V Lhotky mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist