Obec Lhota | okres Perov | kraj Olomouck

R > Olomouck kraj > Perov > Lhota

Obec Lhota m potovn smrovac slo 27714.

Lhota se nachz v okresu Perov a ten je soust Olomouck kraje.

Olomouck kraj m jet tyto okresy:
Jesenk
Prostjov
Olomouc
umperk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Lhota.

Rozdlen obce do st

Lhota se dl do tchto st:
Lhota - 27714

V Lhota mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BOLESLAVSK - Lhota - 27714
BOROV - Lhota - 27714
HLAVENECK - Lhota - 27714
HLAVNOVSK - Lhota - 27714
K LESNU - Lhota - 27714
KRTK - Lhota - 27714
KENECK - Lhota - 27714
LESN - Lhota - 27714
NA PRHONU - Lhota - 27714
NOV - Lhota - 27714
PN - Lhota - 27714
SPOJOVAC - Lhota - 27714
IROK - Lhota - 27714
U JEZERA - Lhota - 27714
U RYBNKA - Lhota - 27714
V CHATCH - Lhota - 27714
V PARKU - Lhota - 27714
TOPlist