Obec Kolany | okres Vykov | kraj Jihomoravsk

R > Jihomoravsk kraj > Vykov > Kolany

Obec Kolany m potovn smrovac slo od 33141 do 33144.

Kolany se nachz v okresu Vykov a ten je soust Jihomoravsk kraje.

Jihomoravsk kraj m jet tyto okresy:
Blansko
Brno-msto
Beclav
Hodonn
Brno-venkov
Znojmo


Na mapce vidte pesnou polohu obce Kolany.

Rozdlen obce do st

Kolany se dl do tchto st:
Kolany - 33144
Buek - 33141
Hodyn - 33141
Hedany - 33141
Devec - 33141

V Kolany mete narazit na ulice nsledujc ulice:

DR. E. BENEE - Kolany - 33144
DRUSTEVN - Kolany - 33144
DEVECK - Kolany - 33144
JAPONSK - Kolany - 33144
JASMNOV - Kolany - 33144
JIN - Kolany - 33144
K HJKU - Kolany - 33144
KRALOVICK - Kolany - 33144
KRTK - Kolany - 33144
LUN - Kolany - 33144
NA BAZALCE - Kolany - 33144
NA DRAHCH - Kolany - 33144
NA MAZANCCH - Kolany - 33144
NA VFUKU - Kolany - 33144
NDRAN - Kolany - 33144
POLN - Kolany - 33144
PRASK - Kolany - 33144
RَOV - Kolany - 33144
SPOJOVAC - Kolany - 33144
SPORTOVN - Kolany - 33144
V OUVOZE - Kolany - 33144
VTRN - Kolany - 33144
ZA VRCHEM - Kolany - 33144
ZAHRADN - Kolany - 33144
TOPlist