Obec Kosova Hora | okres Pbram | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Pbram > Kosova Hora

Obec Kosova Hora m potovn smrovac slo od 26291 do 26401.

Kosova Hora se nachz v okresu Pbram a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Kosova Hora.

Rozdlen obce do st

Kosova Hora se dl do tchto st:
Kosova Hora - 26291
Laviky - 26401
Janov - 26401
Lovice - 26401
Dobroho - 26401
Dohnalova Lhota - 26401
Pibka - 26401
Vysok - 26401

V Kosova Hora mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist