Obec Koso | okres Praha-zpad | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Praha-zpad > Koso

Obec Koso m potovn smrovac slo 25226.

Koso se nachz v okresu Praha-zpad a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Koso.

Rozdlen obce do st

Koso se dl do tchto st:
Koso - 25226

V Koso mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BRIGDNK - Koso - 25226
SL. ARMDY - Koso - 25226
DOLEJ - Koso - 25226
FR. TBRA - Koso - 25226
HOEJ - Koso - 25226
K LOMU - Koso - 25226
KE KAPLICE - Koso - 25226
KE KOLCE - Koso - 25226
LESN - Koso - 25226
NA PSKCH - Koso - 25226
NA SKALCH - Koso - 25226
NAD HRDKEM - Koso - 25226
NAD VODRNOU - Koso - 25226
PARK FR. TBRA - Koso - 25226
PIVOVARSK - Koso - 25226
POD KOLOU - Koso - 25226
POLN - Koso - 25226
PRB̎N - Koso - 25226
PN - Koso - 25226
RUD ARMDY - Koso - 25226
SAMOTA - Koso - 25226
SLUNEN - Koso - 25226
KOLSK - Koso - 25226
TRKOV - Koso - 25226
U HBITOVA - Koso - 25226
U HIT - Koso - 25226
V BOROVIKCH - Koso - 25226
ZAHRADN - Koso - 25226
TOPlist