Obec Jablonné nad Orlicí | okres Ústí nad Orlicí | kraj Pardubický

ÈR > Pardubický kraj > Ústí nad Orlicí > Jablonné nad Orlicí

Obec Jablonné nad Orlicí má poštovní smìrovací èíslo 56164.

Jablonné nad Orlicí se nachází v okresu Ústí nad Orlicí a ten je souèástí Pardubický kraje.

Pardubický kraj má ještì tyto okresy:
Chrudim
Pardubice
Svitavy


Na mapce vidíte pøesnou polohu obce Jablonné nad Orlicí.

Rozdìlení obce do èástí

Jablonné nad Orlicí se dìlí do tìchto èástí:
Jablonné nad Orlicí - 56164

V Jablonné nad Orlicí mùžete narazit na ulice následující ulice:

ALOISE HANUŠE - Jablonné nad Orlicí - 56164
BENÁTKY - Jablonné nad Orlicí - 56164
BYSTØECKÁ - Jablonné nad Orlicí - 56164
ÈESKÁ - Jablonné nad Orlicí - 56164
ÈESKÝCH BRATØÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
HRADISKOVÁ - Jablonné nad Orlicí - 56164
JABLONSKÉ NÁBØEŽÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
JAMENSKÁ - Jablonné nad Orlicí - 56164
JATEÈNÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
KU STRÁŽNICI - Jablonné nad Orlicí - 56164
LUBNÍK - Jablonné nad Orlicí - 56164
MLÝNSKÁ - Jablonné nad Orlicí - 56164
NA DÍLECH - Jablonné nad Orlicí - 56164
NA VYHLÍDCE - Jablonné nad Orlicí - 56164
NA VÝSLUNÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
NÁBØEŽNÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
NAD ŠKOLOU - Jablonné nad Orlicí - 56164
NÁDRAŽNÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
NÁMÌSTÍ 5. KVÌTNA - Jablonné nad Orlicí - 56164
OKRUŽNÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
OSTROVNÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
POD KOPEÈKEM - Jablonné nad Orlicí - 56164
POD VYŠEHRADEM - Jablonné nad Orlicí - 56164
POTOÈNÍ - Jablonné nad Orlicí - 56164
SLEZSKÁ - Jablonné nad Orlicí - 56164
STRMÁ - Jablonné nad Orlicí - 56164
STROUŽNÍKY - Jablonné nad Orlicí - 56164
TESLOV - Jablonné nad Orlicí - 56164
U BORKU - Jablonné nad Orlicí - 56164
U KOUPALIŠTÌ - Jablonné nad Orlicí - 56164
U LIPEK - Jablonné nad Orlicí - 56164
U STADIONU - Jablonné nad Orlicí - 56164
TOPlist