Obec Habartov | okres Sokolov | kraj Karlovarsk

R > Karlovarsk kraj > Sokolov > Habartov

Obec Habartov m potovn smrovac slo 35709.

Habartov se nachz v okresu Sokolov a ten je soust Karlovarsk kraje.

Karlovarsk kraj m jet tyto okresy:
Cheb
Karlovy Vary


Na mapce vidte pesnou polohu obce Habartov.

Rozdlen obce do st

Habartov se dl do tchto st:
Habartov - 35709
Horn stkov - 35709
Klu - 35709
Ltov - 35709
ڞlab - 35709

V Habartov mete narazit na ulice nsledujc ulice:

1. MJE - Habartov - 35709
1.MJE - Habartov - 35709
BUKOVANSK - Habartov - 35709
ERNHO - Habartov - 35709
S. ARMDY - Habartov - 35709
S. LES - Habartov - 35709
S. LES - Klu - 35709
DLNICK - Habartov - 35709
GAGARINOVA - Habartov - 35709
HAVLKOVA - Habartov - 35709
HAVLKOVA - Klu - 35709
HORNICK - Habartov - 35709
HORNICK - Klu - 35709
HBITOVN - Habartov - 35709
HUSOVA - Habartov - 35709
HUSOVA - Klu - 35709
JIRSKOVA - Habartov - 35709
JIRSKOVA - Klu - 35709
KARLA APKA - Habartov - 35709
KOMENSKHO - Habartov - 35709
KOUKOLOVA - Habartov - 35709
KRTK - Habartov - 35709
KRTK - Klu - 35709
KEPELOVA - Habartov - 35709
LTENSK - Habartov - 35709
LUN - Habartov - 35709
LUN - Klu - 35709
MCHOVA - Habartov - 35709
MROV - Habartov - 35709
NA ROVINCE - Horn stkov - 35709
NMST PTELSTV - Habartov - 35709
NRODN - Habartov - 35709
NRODN - Klu - 35709
ODBOJE - Habartov - 35709
OKRUN - Habartov - 35709
OVOCN - Habartov - 35709
OVOCN - Klu - 35709
PSKOV - Habartov - 35709
PSKOV - Klu - 35709
RAISOVA - Habartov - 35709
ROUBALOVA - Habartov - 35709
SADOV - Habartov - 35709
SADOV - Klu - 35709
SLOVANSK - Habartov - 35709
SOKOLOVSK - Habartov - 35709
SOKOLOVSK - Klu - 35709
VERMOVA - Habartov - 35709
TEOV - Habartov - 35709
TEOV - Klu - 35709
TYLOVA - Habartov - 35709
TYLOVA - Klu - 35709
UHELN - Habartov - 35709
UHELN - Klu - 35709
VTZN - Habartov - 35709
ZAHRADN - Habartov - 35709
ZAHRADN - Klu - 35709
TOPlist