Obec Dubany | okres Hodonn | kraj Jihomoravsk

R > Jihomoravsk kraj > Hodonn > Dubany

Obec Dubany m potovn smrovac slo 69603.

Dubany se nachz v okresu Hodonn a ten je soust Jihomoravsk kraje.

Jihomoravsk kraj m jet tyto okresy:
Blansko
Brno-msto
Beclav
Vykov
Brno-venkov
Znojmo


Na mapce vidte pesnou polohu obce Dubany.

Rozdlen obce do st

Dubany se dl do tchto st:
Dubany - 69603

V Dubany mete narazit na ulice nsledujc ulice:

1. MJE - Dubany - 69603
9. KVTNA - Dubany - 69603
9.KVTNA - Dubany - 69603
DUBOV - Dubany - 69603
DL JOSEF - Dubany - 69603
FR. VLACHA - Dubany - 69603
GOTTWALDOVA - Dubany - 69603
HAVLKOVA - Dubany - 69603
HODONNSK - Dubany - 69603
HORN HU - Dubany - 69603
HORNICK - Dubany - 69603
HBITOVN - Dubany - 69603
HUSOVA - Dubany - 69603
JAROHNVICE - Dubany - 69603
JOS. CHLUDILA - Dubany - 69603
KE KOUPALITI - Dubany - 69603
KL. GOTTWALDA - Dubany - 69603
KOMENSKHO - Dubany - 69603
KRTK - Dubany - 69603
KIV - Dubany - 69603
KYJOVSK DEK - Dubany - 69603
LESN - Dubany - 69603
LIPOV - Dubany - 69603
LUN - Dubany - 69603
MAL STRANA - Dubany - 69603
MROV - Dubany - 69603
NA DLECH - Dubany - 69603
NA KOPEKU - Dubany - 69603
NA MROV - Dubany - 69603
NA MOIDLECH - Dubany - 69603
NA PSKCH - Dubany - 69603
NA RYBNKU - Dubany - 69603
NA TRNINCH - Dubany - 69603
NDRAN - Dubany - 69603
NM. 15.DUBNA - Dubany - 69603
NM.15.DUBNA - Dubany - 69603
NOV - Dubany - 69603
PALACKHO - Dubany - 69603
POD KUMBLKEM - Dubany - 69603
POLN - Dubany - 69603
PN - Dubany - 69603
SPORTOVN - Dubany - 69603
TRVNKY - Dubany - 69603
U MLNA - Dubany - 69603
U STUDNKY - Dubany - 69603
U TRAKTORKY - Dubany - 69603
U ZDRAVOTNHO STEDISKA - Dubany - 69603
ZK - Dubany - 69603
V. NEZVALA - Dubany - 69603
VELNEK - Dubany - 69603
VTZSTV - Dubany - 69603
VRCHLICKHO - Dubany - 69603
ZA STADIONEM - Dubany - 69603
TOPlist