Obec Dolní Radechová | okres Náchod | kraj Královéhradecký

ÈR > Královéhradecký kraj > Náchod > Dolní Radechová

Obec Dolní Radechová má poštovní smìrovací èíslo od 54701 do 54911.

Dolní Radechová se nachází v okresu Náchod a ten je souèástí Královéhradecký kraje.

Královéhradecký kraj má ještì tyto okresy:
Rychnov nad Knìžnou
Trutnov
Jièín
Hradec Králové


Na mapce vidíte pøesnou polohu obce Dolní Radechová.

Rozdìlení obce do èástí

Dolní Radechová se dìlí do tìchto èástí:
Dolní Radechová - 54701

V Dolní Radechová mùžete narazit na ulice následující ulice:

ÈERVEÒÁK - Dolní Radechová - 54701
DO CELBOVA DOLU - Dolní Radechová - 54701
HABRŠPERK - Dolní Radechová - 54701
HLUBOÈKY - Dolní Radechová - 54701
K ORELNÌ - Dolní Radechová - 54701
KALASPERK - Dolní Radechová - 54701
KE HØBITOVU - Dolní Radechová - 54701
KOSTELECKÁ - Dolní Radechová - 54701
KRÁTKÁ - Dolní Radechová - 54701
NA BAHNÁCH - Dolní Radechová - 54701
NA KOPCI - Dolní Radechová - 54701
NA KRUHOVCE - Dolní Radechová - 54701
NA OHRADÌ - Dolní Radechová - 54701
NA SÝKORCE - Dolní Radechová - 54701
NA VÝSLUNÍ - Dolní Radechová - 54701
NÁCHODSKÁ - Dolní Radechová - 54701
TICHÁ - Dolní Radechová - 54701
U HALY - Dolní Radechová - 54701
U LEGIONÁØE - Dolní Radechová - 54701
U TÙNÌ - Dolní Radechová - 54701
V KOUTÌ - Dolní Radechová - 54701
ZÁMECKÁ - Dolní Radechová - 54701
TOPlist