Obec Dolany | okres Pardubice | kraj Pardubick

R > Pardubick kraj > Pardubice > Dolany

Obec Dolany m potovn smrovac slo od 55203 do 55204.

Dolany se nachz v okresu Pardubice a ten je soust Pardubick kraje.

Pardubick kraj m jet tyto okresy:
st nad Orlic
Chrudim
Svitavy


Na mapce vidte pesnou polohu obce Dolany.

Rozdlen obce do st

Dolany se dl do tchto st:
Sebu - 55204
Sviniany - 55204
Krabice - 55204
slavky - 55203
Dolany - 55203

V Dolany mete narazit na ulice nsledujc ulice:

SLAVKY - slavky - 55203
SLAVKY - Dolany - 55203
TOPlist