Obec Dolany | okres Olomouc | kraj Olomouck

R > Olomouck kraj > Olomouc > Dolany

Obec Dolany m potovn smrovac slo od 55203 do 55204.

Dolany se nachz v okresu Olomouc a ten je soust Olomouck kraje.

Olomouck kraj m jet tyto okresy:
Perov
Jesenk
Prostjov
umperk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Dolany.

Rozdlen obce do st

Dolany se dl do tchto st:
Sebu - 55204
Sviniany - 55204
Krabice - 55204
slavky - 55203
Dolany - 55203

V Dolany mete narazit na ulice nsledujc ulice:

SLAVKY - slavky - 55203
SLAVKY - Dolany - 55203
TOPlist