Obec Dolany | okres Mlnk | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Mlnk > Dolany

Obec Dolany m potovn smrovac slo od 55203 do 55204.

Dolany se nachz v okresu Mlnk a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Nymburk
Mlad Boleslav
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Dolany.

Rozdlen obce do st

Dolany se dl do tchto st:
Sebu - 55204
Sviniany - 55204
Krabice - 55204
slavky - 55203
Dolany - 55203

V Dolany mete narazit na ulice nsledujc ulice:

SLAVKY - slavky - 55203
SLAVKY - Dolany - 55203
TOPlist