Obec eperka | okres Pardubice | kraj Pardubick

R > Pardubick kraj > Pardubice > eperka

Obec eperka m potovn smrovac slo od 53002 do 53352.

eperka se nachz v okresu Pardubice a ten je soust Pardubick kraje.

Pardubick kraj m jet tyto okresy:
st nad Orlic
Chrudim
Svitavy


Na mapce vidte pesnou polohu obce eperka.

Rozdlen obce do st

eperka se dl do tchto st:
eperka - 53002

V eperka mete narazit na ulice nsledujc ulice:

AL. MUCHY - eperka - 53002
ALOVA - eperka - 53002
B. NMCOV - eperka - 53002
DVOKOVA - eperka - 53002
FUKOVA - eperka - 53002
HAKOVA - eperka - 53002
HAVLKOVA - eperka - 53002
JANKOVA - eperka - 53002
JIRSKOVA - eperka - 53002
JUNGMANNOVA - eperka - 53002
K. APKA - eperka - 53002
K. H. MCHY - eperka - 53002
K. SVTL - eperka - 53002
LADOVA - eperka - 53002
M. MAJEROV - eperka - 53002
MAL EPERKA - eperka - 53002
MNESOVA - eperka - 53002
NEDBALOVA - eperka - 53002
NERUDOVA - eperka - 53002
RAISOVA - eperka - 53002
SMETANOVA - eperka - 53002
SUKOVA - eperka - 53002
VRCHLICKHO - eperka - 53002
TOPlist