Obec Bezno | okres Mlad Boleslav | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Mlad Boleslav > Bezno

Obec Bezno m potovn smrovac slo od 43145 do 43801.

Bezno se nachz v okresu Mlad Boleslav a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Bezno.

Rozdlen obce do st

Bezno se dl do tchto st:
Bezno - 43145
Dentice - 43801
Holetice - 43801
Nechranice - 43145
Kopeek - 43801
Viice - 43801
Strann - 43145
Stezov - 43801

V Bezno mete narazit na ulice nsledujc ulice:

BRNSK - Bezno - 43145
ECHOVA - Bezno - 43145
DLOUH - Bezno - 43145
DL BEZNO - Bezno - 43145
GEN. SVOBODY - Bezno - 43145
HUSOVA - Bezno - 43145
CHOMUTOVSK - Bezno - 43145
K. MARXE - Bezno - 43145
KATANOV - Bezno - 43145
LESN - Bezno - 43145
NDRAN - Bezno - 43145
NM. 5. KVTNA - Bezno - 43145
NM. MRU - Bezno - 43145
NM.MRU - Bezno - 43145
NECHRANICK - Bezno - 43145
NERUDOVA - Bezno - 43145
PARTYZNSK - Bezno - 43145
POD LESEM - Bezno - 43145
RADNIN - Bezno - 43145
REVOLUN - Bezno - 43145
SMETANOVA - Bezno - 43145
TEFANIKOVA - Bezno - 43145
VERMOVA - Bezno - 43145
ZAHRADN - Bezno - 43145
IKOVA - Bezno - 43145
U POTOKA - Stezov - 43801
TOPlist