Obec Btovany | okres Chrudim | kraj Pardubick

R > Pardubick kraj > Chrudim > Btovany

Obec Btovany m potovn smrovac slo 53851.

Btovany se nachz v okresu Chrudim a ten je soust Pardubick kraje.

Pardubick kraj m jet tyto okresy:
st nad Orlic
Pardubice
Svitavy


Na mapce vidte pesnou polohu obce Btovany.

Rozdlen obce do st

Btovany se dl do tchto st:
Btovnky - 53851
Btovany - 53851

V Btovany mete narazit na ulice nsledujc ulice:

TOPlist