Obec Bakov nad Jizerou | okres Mlad Boleslav | kraj Stedoesk

R > Stedoesk kraj > Mlad Boleslav > Bakov nad Jizerou

Obec Bakov nad Jizerou m potovn smrovac slo 29401.

Bakov nad Jizerou se nachz v okresu Mlad Boleslav a ten je soust Stedoesk kraje.

Stedoesk kraj m jet tyto okresy:
Beneov
Beroun
Praha-vchod
Kutn Hora
Praha-zpad
Koln
Pbram
Kladno
Mlnk
Nymburk
Rakovnk


Na mapce vidte pesnou polohu obce Bakov nad Jizerou.

Rozdlen obce do st

Bakov nad Jizerou se dl do tchto st:
Bakov nad Jizerou - 29401
Brejlov - 29306
Buda - 29401
Chudoplesy - 29401
Horka - 29401
Klokoka - 29401
Mal Rekov - 29401
Mal Bl - 29401
Studnka - 29401
Velk Rekov - 29401
Zjezdy - 0
Podhrad - 29401
Zvetice - 29401

V Bakov nad Jizerou mete narazit na ulice nsledujc ulice:

5. KVTNA - Bakov nad Jizerou - 29401
5.KVTNA - Bakov nad Jizerou - 29401
6. ERVENCE - Bakov nad Jizerou - 29401
6.ERVENCE - Bakov nad Jizerou - 29401
ALEOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
BOLESLAVSK - Bakov nad Jizerou - 29401
BOENY NMCOV - Bakov nad Jizerou - 29401
BRIGDNICK - Bakov nad Jizerou - 29401
BUDOVCOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
CINKOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
APKOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
ECHOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
DRUSTEVN - Bakov nad Jizerou - 29401
DVOKOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
FGNEROVA - Bakov nad Jizerou - 29401
HAVLKOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
HBITOV I - Bakov nad Jizerou - 29401
HBITOV II - Bakov nad Jizerou - 29401
HUSOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
JABLOOV - Bakov nad Jizerou - 29401
JIRSKOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
JIZERN - Bakov nad Jizerou - 29401
JUNGMANNOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
KOMENSKHO SADY - Bakov nad Jizerou - 29401
KONEN - Bakov nad Jizerou - 29401
KRTK - Bakov nad Jizerou - 29401
KU SPLVKU - Bakov nad Jizerou - 29401
LINKOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
LUN - Bakov nad Jizerou - 29401
MACHAROVA - Bakov nad Jizerou - 29401
MROV NMST - Bakov nad Jizerou - 29401
MLDENICK - Bakov nad Jizerou - 29401
NA NVSI - Bakov nad Jizerou - 29401
NA VSLUN - Bakov nad Jizerou - 29401
NAD SKALKOU - Bakov nad Jizerou - 29401
NAD STRNMI - Bakov nad Jizerou - 29401
NAD VOZEM - Bakov nad Jizerou - 29401
NERUDOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
PALACKHO - Bakov nad Jizerou - 29401
PIONR - Bakov nad Jizerou - 29401
POLN - Bakov nad Jizerou - 29401
PRASK - Bakov nad Jizerou - 29401
RIEGROVA - Bakov nad Jizerou - 29401
RYBN DL - Bakov nad Jizerou - 29401
RYBNIN - Bakov nad Jizerou - 29401
SADOV - Bakov nad Jizerou - 29401
SLEP - Bakov nad Jizerou - 29401
SLUNEN - Bakov nad Jizerou - 29401
SMETANOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
SPOJOVAC - Bakov nad Jizerou - 29401
STADION - Bakov nad Jizerou - 29401
SVATOJNSK - Bakov nad Jizerou - 29401
KOLN - Bakov nad Jizerou - 29401
TONDROVA - Bakov nad Jizerou - 29401
TRN - Bakov nad Jizerou - 29401
T. 9.KVTNA - Bakov nad Jizerou - 29401
TDA RUD ARMDY - Bakov nad Jizerou - 29401
TYROVA - Bakov nad Jizerou - 29401
ZAHRADN - Bakov nad Jizerou - 29401
ZBBA - Bakov nad Jizerou - 29401
IKOVA - Bakov nad Jizerou - 29401
TOPlist